Oddział 4 Stosunek pracy na podstawie spółdzielczej umowy o pracę