Rozdział 2 Zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę w celu przygotowania zawodowego