Rozdział 1 Odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzona pracodawcy